คนเคยนัก

คนเคยนัก

บอร์ด ความรัก,คนเคยนัก ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย รักแค่เทอ1คุณคิดยังไงกับคนที่คุณเคยรักก.คนรู้จักข.รุ้พี่ค.รุ้น้องง.เพื้อน2คุณอยากกลับเป็นเหมือนเดิมไหมก.ไม่รู้ข.อยากค........ง.ถูกทุกข้อ3.คุณว่าเค้าสวยไหมก.ไม่ข.สวยค.สวยอยู่ง.อยู่ในใจ4.คุณคบกับเค้าได้กี่วันก.22วัน.          ข.6วันค.3วัน.             ง.1วัน                  จ.จำไม่ได้5.คุณว่าเค้ามีแฟนยังก.ยังข.มีแล้วค.แล้วแต่ง.จำไม่ได้6.คุณอายุเท่ารัยก.10ข.12ค.15ง.อื้นๆ7.คุณตังใจออกจากเค้าได้ยังก.ยังข.ได้แล้วค.คิดก่อนง......ไม่บอก....8.คุณมีเฟนยังก.มีแล้วข.ยังเลยค.จำไม่ได้ง.แล้วแต่จะคิด                                        ไปดูคำตอบ